Hiphopschool FAYA

Voor foto’s en  films:
https://www.facebook.com/pages/Hiphopschool-FAYA/663129880398499?ref=hl

Hip Hop School ‘FAYA’ (For All Your Arts) in Suriname
Een van de doelen van U Got Move is om de jongeren, te bereiken, talent te ontwikkelen en kennis aan over te dragen, tot een volgende level en op internationaal niveau.
Als het enkel hierbij zou blijven, zou dat natuurlijk doodzonde zijn en daarom hebben wij gezorgd voor een mogelijkheid tot behoud, structuur en continuiteit, zodat dit nieuw gevormde Surinaamse kader de overdracht kan geven aan nieuw talent, tijdens workshops, lessen en trainingen.
Hierom hebben wij dan ook op 3 augustus 2008, in het CCS, Hip Hopschool genaamd ‘FAYA’ geopend.


Omschrijving en doelstelling Hiphopschool FAYA

Opleidings-/ontwikkelingscentrum:
FAYA is een duurzaam initiatief met een structureel karakter. Het is opgezet om kunstscholing in hiphop te geven met doorgroei en doorstroom mogelijkheid voor de leerlingen, naar het reguliere (kunstvak) onderwijs. Het biedt continuiteit en gelegenheid voor jongeren om serieus met hun kunstbeoefening bezig te zijn, te ontwikkelen en te groeien. Daarnaast het biedt een zinvolle vrije tijds-/dagbesteding, waardoor ze ‘van de straat’ blijven. Dit werkt door in de vergroting en verbreding van het nivo van de jongeren, maar ook in de algemene ontwikkeling en beroepsvorming van de jongeren.

Doorgroei:
FAYA biedt faciliteiten aan groepen die reeds gevorderd zijn en reeds optredens doen. Deze groepen dienen ook als doorgroei mogelijkheid voor de leerlingen van FAYA.

Armoedebestrijding, integratie en participatie:
Door jongeren te motiveren, stimuleren, activeren en participeren en te laten geloven in hun talent en hen hiermee te bemoedigen/versterken, worden negatieve aspecten zoals criminaliteit, verslaving, verval, etc tegengegaan en wordt bereikt dat zij gemakkelijker zullen meedraaien in de maatschappij. Het project heeft een stimulerende werking heeft op andere dingen, zoals werk, school, e.a. Zowel op educatief, sociaal als op maatschappelijk gebied in Nederland en Suriname verwachten we dat jongeren enorme groei en ontwikkeling zullen doormaken.
De hiphopschool die op zichzelf cultureel en educatief van aard is, heeft duidelijk een brede en verbindende werking.

Plannen FAYA:
FAYA is structureel en is een meerjarig initiatief dat op die zal blijven worden voortgezet.
Er zijn constructieve groeicirkels te noemen op zowel educatief/ scholingsgebied, internationalisering en globalisering van hiphop, professionalisering van het nivo van de leerlingen, invloed van kunst en cultuur in de samenleving (culturele bevordering), als sociaal-maatschappelijk ontwikkelingsgebied.
Het project kan nu van start gaan en de resultaten zullen de relevantie uitwijzen en daarmee de noodzaak van financiele bijdrages ook.
We gaan samenwerkingscontacten hebben met het reguliere onderwijs.
Zo bestaat het plan om de hiphopschool officieel te registreren alszijnde beroepsonderwijs (kunstvak onderwijs) en wel door de samenwerking aan te gaan met een ROC in Nederland met het gevestigde reguliere beroepsonderwijs in Suriname.

Educatieve uitwisseling:

FAYA biedt ook de mogelijkheid om stagiaires (MBO en HBO) in verschillende disciplines en studierichtingen te plaatsen voor stage bij FAYA. Stagiaires van uit

Nederland zorgen ook voor kennisoverdracht over het onderwijs in Nederland en nemen weer kennis mee terug

Anderzijds kunnen verder gevorderde leerlingen van FAYA uitbreiden naar een professioneler kader en zelf docent worden en/of doorstromen naar het

kunstvakonderwijs zowel in Suriname als in Nederland.
Inhoud vakken in diverse disciplines:

Workshops

hip-hop school Faya biedt workshops, cursussen en lessen in verschillende disciplines, bestaande uit 4 hiphopelementen (dans, rap, dj-ing/turntablism/ graffiti), culturele overdracht& geschiedenis van hiphop, hiphoptheater en er wordt aandacht besteed aan taalkennis, lichamelijke beweging, fysiologische en anatomieleer, voeding en groupsbuilding, kunstscholing, maatschappelijke relevantie en positieve belichting van hiphop. Daarnaast zijn er gastworkshops vanuit het Nederland en andere landen en vindt er expertise overdracht met andere landen plaats.
Groepen worden ingedeeld naar leeftijd, en niveau.
Dans

De meest populaire uitingsvorm in ons traject.

In de discipline dans krijg je:

Lichaamstraining

Verschillende dans stijlen met als basis, Lockin, poppin, breakin en powermoves. (Street, clip dancing en house dancing)

Repetities voor een eindproductie

2 X in het jaar performance bij Faya in the House Optredens

 

Rap

Het muziekaal literair ritmisch en met rijm verwoorden wat je aanspreekt.

HipHop school Faya biedt rapcoaching aan beginners, maar ook aan gevorderden.

Door middel van training zal er gewerkt worden aan het schrijven van teksten, het rappen zelf, presentatie en performen.  Members krijgen de mogelijkheid om een beat/producing cursus te doen. Bestaande groepen mogen zich ook aangeven.

In de discipline rap werkt men aan:

Opbouwen teksten en inhoud van de teksten

Rappen en flow

Kennis making met de verschillende soort rapscenes d.m.v. excursies

 

DJ`ng / Turntabalism

Het draaien, spinnen en scratchen van vinyl platen.

na het afronden van de disipline DJ, is het de bedoeling dat jij hebt afgerond:

1 uur live draaien op een event, club avond of festival

1 Hiphop Mixtape

Verplichte Turntable set, voor een professionele turntable DJ.

5 Minuten dansmix voor de productie

Extra in deze discipline, is de mogelijkheid om een beat cursus te volgen, een ook het leren mixen van house nr`s.

Graffiti / Art

Discipline op het gebied van spuitbus kunst. Taggen is hier een onderdeel van. Alle members, krijgen les in de kunstvorm graffiti, het ontstaan en de betekenis en zullen een eigen tag creëren.

 

Het productiehuis

Jaarlijks wordt er door het gevorderden-team een Hiphopevent en hiphoptheatershowcase geproduceerd.

Onder begeleiding van een regisseur, dramaturg en de docenten vanFaya, maken de gevorderde members een eigen voorstelling.

Studenten hebben eigen inbreng op het gebied van teksten, muziek, decor en choreografieën.

Recreatie

HipHop school Faya biedt vanaf oktober weer trainingen, trajecten en lessen aan. Dit gaat plaatsvinden in de CCS in Paramaribo
Producties en optredens:

FAYA voorziet in acts voor festivals en evenementen
Ze biedt kadertraining en coaching voor de verder gevorderden om in producties of demoteams te komen, en daarmee optredens, shows, wedstrijden, etc te verzorgen.

• Dans, verschillend van duur

(Internationale) danswedstrijden, danstheaterproducties

• Freestyle dans demo

• Rap acts

• Hiphop theaterdemo, studenten

• Hiphop theaterdemo, verder gevorderden

• DJ

• DJ Showcase

 

 ARTIKELEN

Dietrich Pott in Nederland

08/10/2010

Surinames top-breakdancer Dietrich Pott, meer bekend als Dietje vertoeft momenteel in Nederland. Hij doet mee aan de dansvoorstelling ‘StringsVerstrengeld’ van het danstheater AYA, dat momenteel in de Nederlandse theaters wordt opgevoerd.

Met de hiphopdansgroep Street4One nam Dietje deel aan Holland’s Got Talent. Aan De Ware Tiener vertelt Surinames beste breakdancer in een telefonisch gesprek dat hij het naar zijn zin heeft in Nederland. De kans is groot dat hij niet naar Suriname zal terugkeren.

___________________________________________________________________________________________

Hiphopschool FAYA van start

Caribische redactie

04-08-2008


Verslag van Nancy de Randamie (6’21”)

B-boys en B-girls, turntablists, rapper-mc’s, graffiti artists en belangstellenden voor de geschiedenis van hiphop kunnen vanaf nu les krijgen in hun favoriete bezigheid. In het Cultureel Centrum Suriname werd met optredens van de eerste lichting studenten op 3 augustus het officiële startsein gegeven voor hiphopschool FAYA.

FAYA (For All Young Arts/Artists) is een initiatief van de Nederlandse organisaties Stepcreator en VVFlex en dansgroep Turbosquad uit Suriname. Jeffrey Roberts van Stepcreator legt uit dat de voornaamste doelstelling van deze unieke onderwijsinstelling is om jong talent te stimuleren en begeleiden. “Zodat ze verder kunnen groeien.”

Je kunt niet jong genoeg beginnen.

De school is mede opgericht door Marlon Stjeward van Turbosquad. “Ik doceer hiphop, het gedeelte dans vooral. De rest van de elementen coördineer ik.” Met de school gaat een oude wens van hem in vervulling. Hiphop moet zo een plek krijgen in Suriname.

FAYA leert de cursisten niet alleen dansen als breakdance, ook de geschiedenis van hiphop komt aan de orde, Engelse taal, Nederlands, een discjockey-cursus en graffiti. Er zijn contacten met Regionale Opleidingscentra (ROC’s) in Nederland, waar een dansopleiding gevolgd kan worden. Verder staat drama op het programma. “Het is heel ruim”, vat Roberts samen.

Een andere docent is Tattoo, die raplessen gaat geven. “Ik had niet gedacht dat ik dit zou doen, omdat ik graag mijn eigen ding doe.” Omdat de school zo uitgebreid is, vindt hij het een geweldig initiatief waar hij graag een bijdrage aan levert. De cursisten zijn goed, zegt hij: “Je ziet dat bij sommigen begeleiding ontbreekt, maar talent is 100 procent aanwezig.”

  Beelden van de presentatie door
de eerste cursisten van FAYA.
  Foto’s: Nancy de Randamie

__________________________________________________________________________________________

 

Hiphopschool FAYA van start

RNW – B-boys en B-girls, turntablists, rapper-mc’s, graffiti artists en belangstellenden voor de geschiedenis van hiphop kunnen vanaf nu les krijgen in hun favoriete bezigheid. In het Cultureel Centrum Suri-name werd met optredens van de eerste lichting studenten op 3 augustus het officiële startsein gegeven voor hiphopschool FAYA.
FAYA (For All Young Arts/ Artists) is een initiatief van de Nederlandse organisaties Stepcreator en VVFlex en dansgroep Turbosquad uit Suriname. Jeffrey Roberts van Stepcreator legt uit dat de voornaamste doelstelling van deze unieke onderwijsinstelling is om jong talent te stimuleren en te begeleiden. “Zodat ze verder kunnen groeien.” De school is mede opgericht door Marlon Stjeward van Turbosquad. “Ik doceer hiphop, het ge-deelte dans vooral. De rest van de elementen coördineer ik.” Met de school gaat een oude wens van hem in vervulling. Hiphop moet zo een plek krijgen in Surina-me. FAYA leert de cursisten niet alleen dansen als breakdance, ook de geschiedenis van hiphop komt aan de orde, Engels, Nederlands, een discjockey-cursus en graffiti. Er zijn contacten met Regionale Opleidings-centra (ROC’s) in Neder-land, waar een dansoplei-ding gevolgd kan worden. Verder staat drama op het programma. “Het is heel ruim”, vat Roberts samen. Een andere docent is Tattoo, die raplessen gaat geven. “Ik had niet gedacht dat ik dit zou doen, omdat ik graag mijn eigen ding doe.” Omdat de school zo uitgebreid is, vindt hij het een geweldig initiatief waar hij graag een bijdrage aan levert. De cursisten zijn goed, zegt hij: “Je ziet dat bij sommigen bege-leiding ontbreekt, maar ta-lent is 100 procent aanwe-zig.”

___________________________________________________________________________________________

14/08/09- De Nederlandse stichting V V Flex is bezig een regionaal opleidingscentrum in Suriname op te zetten. Het instituut staat in Nederland kortweg bekend als het ROC, en zal zich in Suriname inhoudelijk vooral gaan richten op culturele expressie.

Jeffrey Roberts, projectleider van ‘Urban Groove on the Move’, waaronder de plannen voor het ROC worden gerealiseerd, wil met de oprichting van het ROC het creatieve talent van Suriname stimuleren om een kunstzinnig vak tot professie te verheffen. ROC Midden Nederland en de organisatie Kunstfactor, een orgaan voor de amateur-kunsten in Nederland, zijn al over de streep getrokken.
Samenwerkingspartner Cultureel Centrum Suriname en cultuurdirecteur Stanley Sidoel zijn enthousiast over de plannen.
Naast de MBO opleiding wordt geanticipeerd op een vervolgopleiding op HBO niveau. Roberts licht al een klein tipje van de sluier op, want mogelijk komt er een professionele dansopleiding. Uitgangspunt van het ROC is een zo breed mogelijke opleidingspakket aan te bieden, vakgericht, maar breed georiënteerd. Roberts is zelf verbonden als docent aan het ROC Midden Nederland, waar hij naast dansgeschiedenis ook coaching en choreografie geeft.
Momenteel volgt een Surinaamse student de dansopleiding op het ROC Midden Nederland om na terugkomst ingezet te worden voor de Surinaamse variant. Het is de bedoeling om binnen 5 tot 10 jaar een complete Surinaamse bezetting van vakdocenten op te leveren die voortbouwen op de expertise van het ROC. Studenten moeten nog even geduld hebben, want de opleiding staat gepland voor 2011.  Het ROC moet als kweekvijver gaan fungeren voor de culturele sector in Suriname en het Caribisch gebied.

__________________________________________________________________________________________

Radio | Farid & Djef: MySpace Nederland, De Wind Van Voren & Hiphopschool FAYA
 

 

Wednesday, 26 November 2008 23:30
Sticks is aan het recoveren, Djef is aangesteld als plaatsvervangende baas. We draaien nieuwe muziek van o.a. Ludacris, Maikal X (Shy Rock!), Nina, Grand Puba (nou ja, nieuw?), Kanye West & Common. Over muziek gesproken, wist je dat de Nederlandse tak van MySpace op dieet gaat? Samira Bin Sharifu en Hoite Polkamp leggen haarfijn uit waarom en hoe nu verder. Het Album v/d Week is ditmaal voor de rekening van Farid die vorig weekend in een diepe 808’s & Heartbreak trip zat. De YouTubeTips zijn we bizar genoeg vergeten te noemen, maar dat betekent niet dat je Snoop Dogg + Martha Stewart en T.I. + Chelsea niet kunt bewonderen, rappers uit hun habitat gerukt en opgescheept met ehm, aparte vrouwen. De filmpjes zien? Klik door, check de tips en luister de show!  De elementen van Hiphop kun je spelenderwijs onder de knie krijgen, ook in Suriname. Of door Surinamers die in Nederland de kids scholen.B-boy Ditrich Pot alias Dietje licht zijn activiteiten voor Hiphopschool FAYA toe. Muziekproject ‘De Wind Van Voren’ begeleidt jongeren in de Amsterdamse Molenwijk met het maken van een cd, videoclip en legt het geheel vast in een documentaire. Ella is een jonge mc die meedeed met het project en ons vertelt over zijn ervaringen. Redouan gaat op bezoek bij een mode-pitch van creative studio Hanazuki in cultureel centrum Nowhere, geen idee wat dat inhoudt? Gewoon luisteren. Natuurlijk geven we weer wat weg, kaarten voor The RAEN Music Tour en limited edition Tijdmachine Mixtapes van Dio & DJ Abstract! Hard.

__________________________________________________________________________________________

Suriname krijgt hiphopschool


door Steven Seedo


28/02/2008

Paramaribo – Suriname krijgt binnenkort een hip hopschool, die onder de naam Faya zal opereren.De proclamatie vindt zaterdag tijdens een bijeenkomst in het Cultuur Centrum Suriname (CCS) aan de Henck Arronsraat plaats. Op deze dag worden ook de audities voor het Nationaal Dansteam, dat Suriname gaat vertegenwoordigen op de Caricom Battle of The Year, gehouden. “Het wordt een hele happening. We beginnen precies om 13.00 uur ‘s middags. De dansers (jong en oud) krijgen tussen 13.00 en 15. uur ‘s middags de gelegenheid zich op te geven. Naast de auditie bevat het programma ook de vertoning van een documentaire over hiphop en een debat.Het hoogtepunt van de dag is de battle. Niet missen!”, benadrukt Turbo. Speciaal voor deze gelegenheid is Jeffrey Roberts, danser en projectleider van de Nederlandse stichting VVFlex, die samen met Turbo en de stichting 2R van Jane Reyke aan het project werkt, voor enkele dagen hier. Het Surinaamse danstalent krijgt volgens Jeffrey nu de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen. De hip hopschool, eerste van Zuid-Amerika en de regio, met een volledig leerplan, komt in het CCS te staan.

Vermeldenswaardig is dat de dansers die deel van het nationaal dansteam uitmaken niet niet worden verboden om mee te doen aan andere activiteiten van hun dansgroepen. Hiphop is een levensstijl, maar vooral bekend als muziekstijl. Het is ontstaan in de jaren’70 van de twintigste eeuw in New York en dan voornamelijk in de arme wijk The Bronx die destijds bewoond werd door vooral Afro-Amerikanen en Latino’s. Hiphop kenmerkt zich door de volgende elementen: MC’ing/Rap, Dj’ing/turntablism, Breakdance, Beatbox en Graffiti. De officiële opening van de Surinaamse hiphopschool vindt in augustus plaats.-.

 

_________________________________________________________________________________________________________