ANBI


 

Vanwege de sociaal maatschappelijke en algemeen nut beogende doelstellingen heeft VVFLEX de ANBI status.
ANBI’s moeten aan een diverse voorwaarden voldoen en uiteraard transparant en voldoende inzichtelijk zijn.
Hieronder vindt u alle gegevens en informatie over VVFLEX, haar bestuur, functies, contactgegevens, doelstellingen, beleidsplan, jaarverslag en de financiele verantwoording (jaarrekening en balans).

Algemene gegevens

Bestuur

Omschrijving en doelstellingen

Beleidsplan

Activiteitenverslag 2012

Financieel overzicht 2012