Over VVFLEX


Omschrijving stichting VVFLEX

De naam VVFLEX is een afkorting dat staat voor Verscheidenheid, Veelzijdigheid en Flexibiliteit in arts, cultures & people.

Dit is behalve een slogan ook een visie en uitgangspunt vanwaaruit gewerkt wordt en waar de stichting haar inspiratie vandaan haalt.

VVFLEX is een cultureel-maatschappelijke organisatie die zich richt op met talentontwikkeling, groei, professionalisering en zichtbaar maken van talent/opkomende artiesten.

VVFLEX wil integratie van urban en etnische artistieke vormen, stijlen en disciplines vergroten en nieuwe, opkomende artiesten aan een breed publiek presenteren en promoten. VVFLEX begeleidt en ondersteunt, artiesten in diverse stijlen en disciplines, van lokaal talent tot internationale artiesten uit het buitenland.
VVFLEX wil daarbij ook de participatie en ontwikkeling van achtergestelde, kansarme en kwetsbare doelgroepen vergroten, dmv culturele activiteiten. Door middel van artistieke en culturele ontwikkeling wil VVFLEX een bijdrage leveren aan de verbetering van hun algemeen welzijn en maatschappelijke positie.

VVFLEX vormt overigens ook een brug tussen mensen en instanties, zowel culturele, als maatschappelijke instellingen en biedt advies en bemiddeling bij vragen op diverse gebieden, die veelal ontstaan bij activiteiten.

VVFLEX gelooft in het bundelen van krachten en onderhoudt een breed gericht netwerk en werkt samen met andere organisaties, professionals in verschillende disciplines aan activiteiten en projecten. Hierbij fungeert VVFLEX ook als bemiddelingsorganisatie, waarbinnen een ieder de ruimte, mogelijkheid maar vooral ook vrijheid krijgt om zijn/haar ‘ding’ op eigen gepaste wijze te kunnen doen. Zo kunnen activiteiten en projecten worden aangeboden naar eigen inzicht van de profs en kan er multidisciplinair worden gewerkt.
Alle samenwerkingsrelaties hebben uiteraard veel affiniteit en ervaring met de doelstellingen en doelgroepen van VVFLEX.
VVFLEX zorgt ervoor dat er zo zorgvuldig mogelijk coördinatie wordt geboden.

VVFLEX werkt samen met diverse organisaties uit verschillende sectoren, waaronder culturele en maatschappelijke organisaties, welzijns- en gezondheidszorg instanties, gehandicaptenzorg, jongerenwerk, scholen, e.v.a.
Een overzicht van het samenwerkingsnetwerk van VVFLEX vindt u bij LINKS.

 

Meer VVFLEX:
-VVFLEX heeft haar projecten en activiteiten in het verleden kunnen verwezenlijken met behulp van subsidies, sponsoring, e.d. van onder meer:
Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Prins Bernhard Cultuurfonds, Nationale Jeugdraad, WSWonen, Woningbouw De Alliantie en Fernandes Bottling.

-VVFLEX was in 2008 een van de winnende vrijwilligersorganisaties van de Flevolands Vrijwilligersprijs.

-VVFLEX heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

-VVFLEX is een erkend leerbedrijf, met erkenning van Ecabo, Calibris en GOC

 

-VVFLEX biedt ook oefenruimte en begeleiding aan bands, groepen, artiesten, koren, etc. Zie advertentie hieronder.

 

Promotiemateriaal  VVFLEX