Interview over VVFLEX deelname aan de Oranjefonds collecteweek

Het was een week vol gezelligheid’

VVFLEX is een cultureel-maatschappelijke organisatie die zich richt op kansarme en kwetsbare doelgroepen, zoals gehandicapten, hangjongeren en tienermoeders. Voor hen organiseert de stichting culturele activiteiten, bijvoorbeeld percussieworkshops en zanglessen, zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor versterken zij hun maatschappelijke positie. In 2016 deed VVFLEX mee aan onze landelijke collecte. Oprichter Vanessa Veldhuis kijkt er met plezier op terug.

Waarom heeft VVFLEX besloten mee te doen aan de Oranje Fonds collecte?
“Wij moeten huur betalen voor de ruimtes waar wij onze activiteiten organiseren. Daarom grijpen we alles aan wat ons financieel iets kan opleveren. We waren al bekend met het Oranje Fonds, omdat wij ieder jaar meedoen aan Burendag en NLdoet. Meedoen aan de collecte leek ons een mooie manier om extra geld in te zamelen voor onze stichting.”

Hoe hebben jullie de deelname aan de collecteweek ervaren?
“Het was een ontzettend leuke nieuwe ervaring. We hadden een gezellige groep collectanten en we zagen het als een gezamenlijke uitdaging zo veel mogelijk geld op te halen. We hebben met de groep druk zitten analyseren waarom we in de ene straat meer ophaalden dan in de andere. En we hebben allerlei strategieën bedacht om mensen zo goed mogelijk te benaderen. Daar hebben we veel plezier aan beleefd.”

Waar is het opgehaalde bedrag aan besteed?
“We hebben een jamsessie georganiseerd voor mensen die in een sociaal isolement zitten. Er waren dak- en thuislozen bij, eenzame ouderen en hangjongeren, een heel gemengd publiek. Na het jammen hebben we met z’n allen gegeten. Deze activiteit hadden we ook tijdens NLdoet georganiseerd. Dat was een groot succes, dus we waren erg blij dat we dit dankzij de collecte opnieuw konden doen.”

Wat heeft de collecte u naast het geld nog meer opgeleverd?
“Het was een week vol gezelligheid. En een van de collectanten heeft zich als vrijwilliger bij ons aangesloten, dat is heel waardevol.”

Welke bijzondere dingen hebben de collectanten meegemaakt tijdens het collecteren?
“Ik heb zelf een spraakbeperking en behoor tot een minderheidsgroepering. Daar kreeg ik veel leuke reacties op aan de deur. Mensen zeiden dat ze het mooi vonden dat mensen zoals ik door het Oranje Fonds gesteund worden. Dat zorgde voor een glimlach op mijn gezicht.”

Welke tip heeft u voor organisaties die voor het eerst meedoen aan de collecte?
“Begin op tijd met het werven van collectanten. En zorg dat je een flinke groep hebt, want je zult altijd zien dat mensen door omstandigheden toch niet kunnen collecteren. “

Door: N. Vilchez