Omschrijving en doelstellingen

Omschrijving VVFLEX
De letters vvflex zijn een afkorting van:
Verscheidenheid, Veelzijdigheid en FLEXibiliteit for different arts, cultures and people. Dit is behalve een slogan ook een visie en uitgangspunt vanwaaruit gewerkt wordt.

VVFLEX is een cultureel-maatschappelijke organisatie die zich richt op met talentontwikkeling, groei, professionalisering en zichtbaar maken van talent/opkomende artiesten.

VVFLEX wil integratie van urban en etnische artistieke vormen, stijlen en disciplines vergroten en nieuwe, opkomende artiesten aan een breed publiek presenteren en promoten. VVFLEX begeleidt en ondersteunt, artiesten in diverse stijlen en disciplines, van lokaal talent tot internationale artiesten uit het buitenland.
VVFLEX daarbij ook de participatie en ontwikkeling van achtergestelde, kansarme en kwetsbare doelgroepen vergroot, dmv culturele activiteiten.
VVFLEX vormt overigens ook een brug tussen mensen en instanties, zowel culturele, als maatschappelijke instellingen en biedt advies en bemiddeling bij vragen op diverse gebieden, die veelal ontstaan bij activiteiten.

Doelen VVFLEX:
-Artistiek en cultureel aanbod bevorderen en verbreden, middels grootstedelijke (urban) en niet westerse invloeden ter stimulering van de participatie van jongeren uit achtergestelde groepen, om zo hun totale participatie in de maatschappij te bevorderen.

-Integratie van ondergeschikte kunstvormen en genres in het scholingsaanbod t.b.v. een zo breed mogelijk publieksbereik en bevordering interculturalisatie.

-Stimuleren van jong talent met cultureel diverse achtergrond om hun talent te ontwikkelen en te groeien, door hen gepaste kunstscholing aan te bieden en zo mogelijkheden tot doorstroom tot professionalisering te vergroten.

-Talentontwikkeling en bevordering van professionele doorgroei van cultureel diverse groepen en nieuwe kunstenaars.

 

Statutaire doelen:


Projecten en activiteiten:
De activiteiten zijn uiteenlopend en zijn cultureel, educatief, en/of sociaal-maatschappelijk van aard.

VVFLEX heeft onder meer tot doel: talentontwikkeling, groei, participatie vergroting, integratie van diverse kunst- en cultuurvormen bij meer en diversere doelgroepen, ea.

VVFLEX heeft zowel lokale, als landelijke en internationale projecten gedaan.

Voorbeelden van activiteiten en projecten:

-scholing gerichte activiteiten (workshops, cursussen, training),

-culturele evenementen,

-begeleiding en ondersteuning aan talenten en opkomende artiesten,

-activiteiten gericht op presenteren van talenten,

-activiteiten gericht op stimulering, empowerment, en participatievergroting van minder kansrijke doelgroepen