Financieel overzicht 2012

Download hier het jaaroverzicht van baten en lasten van 2012

Jaaroverzicht stichting VVFLEX 2012